Latest

Manifesto Kejuruteraan Kritikal

Penterjemahan “The Critical Engineering Manifesto” oleh The Critical Engineering Working Group. Untuk mendalami wacana ini dengan lebih lanjut layari: http://discourse.criticalengineering.org/ Diterjemah oleh: Johan Zolhaidi dan Ahmad Fuad Rahmat.   
Read More

Mamak, Kaaka dan Tulukan

Penterjemahan tidak rasmi Mamak, Kaaka dan Tulukan dari laman blog Sharmalan Theva. Diterjemah oleh Megat Hanis. Generasi orang India Malaysia (kebanyakannya Tamil) hari ini, menggunakan terma bahasa Inggeris apabila
Read More

Politik Radikal Yesus

Penterjemahan tidak rasmi makalah Brendan Ambrosino yang berjudul Jesus’ Radical Politics terbitan The Boston Globe.  Diterjemah oleh Calvin Ohsey. Sekadar perkongsian sudut pandang dan bukan tujuan untuk mendukung atau menyebar
Read More