Category: Uthaya

Buddha sebar Islam?

Buku “Gautama Buddha Seorang Nabi?” (2014) sebenarnya mengupas mengenai hakikat agama Islam. Hal ini diakui Kamaludin Endol pada blurb (kulit belakang) buku setebal 190 halaman ini. “Walaupun jumlah
Read More