Usaha kami untuk meluaskan wacana persafahaman di antara budaya, agama dan mazhab di sokong oleh teman-teman kami dari pertubuhan-pertubuhan berikut.

Aliran

Assajjad Movement

Buku Jalanan Shah Alam

Chow Kit Kita

Community Action Network

Friends in Conversation

Pusat KOMAS

Kumpulan Sastera Kavyan

Matahari Books

Pax Romana- ICMICA Asia

Reading Group

Saya Anak Bangsa Malaysia

School of Acting Justly, Loving Tenderly, Treading Humbly

Sekolah Pemikiran Asy-Syatibi

Sisters in Islam

Kami mengalu-alukan sokongan anda, dan jika anda ingin turut serta dalam usaha kami, sila e-mel editor@projekdialog.com